Yükleniyor...

Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÖZEL TURGUTLU ODAK GÖZ DAL MERKEZİ SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0502002180500014

Vergi No: Turgutlu Vergi Dairesi / 6850501729

İletişim Linki: https://www.turgutluodaktip.com.tr/

Adres: Selvilitepe Mahallesi Avukat Raşit Akan Sokak No:26 Turgutlu/Manisa

E-posta: info@turgutluodaktip.com.tr

Kep adresi: odakgoz@hs01.kep.tr

Telefon: 0236 312 30 30

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin ve hasta yakınlarının Özel Turgutlu Odak Göz Dal Merkezi Sağlık Eğitim Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan https://www.turgutluodaktip.com.tr/ (“Web Sitesi”) adresli internet sitesinin kullanımı sırasında müşterilerimizin elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi verilmektedir. İşbu metinde Web Sitesi içerisinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin kontrolü ile tarafınızca sahip olunan haklar hususunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

•          Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

•          Şirket'in Web Sitesi'nin işlevselliği ve performansının artması,

•          Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,

•          Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

1. Zorunlu Çerezler:

Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Bu tür çerezlerin kullanılmasına izin vermezseniz turgutluodaktip.com.tr’ nin çeşitli alanlarını kullanamayabilirsiniz. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

2. Performans ve Analiz Amaçlı Çerezler:

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir.

3. Hedef veya reklam çerezleri

Hedef veya reklam çerezleri, Turgutlu Odak Tıp Merkezi’nin bilgisi ve izni dâhilinde Turgutlu Odak Tıp Merkezi’nin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin kullanım amaçları;

·      İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek

·      Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

·      Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

·      Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak

Google AdWords Conversion Code

Tür: Performans çerez

Amaç: Site içi belirlenen hedeflerin takibi amaçlı kullanılır.

Ana özellikleri: Geçici, third party çerez

Google Remarketing Cookie

Tür: Davranışsal çerez

Amaç: Site içi kullanıcı alışkanlıklarını takip etmek ve yeniden Pazarlama kampanyaları oluşturmak için kullanılır

Ana özellikleri: Geçici, third party çerez

Facebook Dönüşüm Takibi ve Özel Hedef Kitle Oluşturma Kodu(Pixel Code)

Tür: Dönüşüm, hedef kitle ve reklam çerezleri

Amaç: Facebook dönüşümlerini takip etmek ve bu doğrultuda optimizasyon

yapabilmek, internet sitenizi ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleler oluşturmak

veya mobil uygulamanızı ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleler oluşturmak.

Ana özellikleri: Kampanyalarınız için hedef kitleleri ölçmenizi, optimize etmenizi ve

oluşturmanızı sağlayan, geçici, third party çerez.

 

ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ

Tarayıcılar varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer – Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Özel Turgutlu Odak Göz Dal Merkezi Sağlık Eğitim Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.