Yükleniyor...

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Kliniğimizde genel cerrahi branşını ilgilendiren tüm hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Bunlardan bazıları; sindirim sistemini ilgilendiren tüm hastalıklar, tiroid hastalıkları, meme hastalıkları ve meme kanseri taraması, karın ve kasık fıtıkları, cerrahi sünnet olarak sıralanabilir. Ayrıca kliniğimizde görev yapmakta olan Op.Dr.Serhat Remzi YARDIM uzun yıllar klinisyen olarak çalışmış olup genel tababet konusunda oldukça deneyimli bir hekimdir.


HASTALIKLAR VE TEDAVİLER


- SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
- TİROİD HASTALIKLARI
- MEME HASTALIKLARI
- KARIN VE KASIK FITIKLARI
- CERRAHİ SÜNNET
- GENEL TABABETİ İLGİLENDİREN TÜM HASTALIKLAR