Yükleniyor...

İşe Giriş/Periyodik Muayene Tetkikleri

İşe Giriş/Periyodik Muayene Tetkikleri

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporunun , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması mecburidir.


İşe giriş sağlık raporu işe girişte istenen ve yalnız bir defaya mahsus hazırlanması gereken sıradan bir evrak değildir. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan sağlık raporunun kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve işe başladıktan sonra verilen periyodik sağlık raporu ile kıyaslama yapılabilecek baz sağlık raporu olacağıdır.


İşe giriş sağlık raporu tahlil ve tetkikleri gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki kontrolleri kapsayabilmektedir ;- GÖZ MUAYENESİ


- AKCİĞER GRAFİSİ VB. GRAFİLERİ


- LSV GRAFİSİ (LUMBOSAKROL VERTEBRA GRAFİSİ) 2 YÖNLÜ


- ODYOMETRİ (İŞİTME TESTİ)


- SOLUNUM FONKSİYON TESTİ


- EKG


- KAN TESTLERİ


- KÜLTÜRLER


- İDRAR TETKİKLERİ


- TETANOZ AŞISI UYGULAMALARIPortör tetkikleri ( Bulaşıcı hastalık taramaları : burun, boğaz, gaita kültürü, dışkının mikroskobik incelenmesi, akciğer grafisi )