Yükleniyor...

Şaşılık

Şaşılık nedir?


Sağlıklı bireylerde her iki göz, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalışır. Çeşitli amaçlara bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulması, şaşılık olarak adlandırılır. Şaşı bireylerde gözlerden biri düz bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe ya da dışa kayar. Daha ağır hallerde ise gözlerden her ikisinde aniden kayma görülebilir. Şaşılığın nedenine bağlı olarak değişmekle beraber bu kaymalar geçici ya da sık sık olabilir.
Şaşılık bulguları nelerdir?


Şaşılık, genelde çocukluk döneminde meydana çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en asli belirtisi, düz bakmayan bir gözdür. Şaşı bireyler bir noktaya baktıkları sırada bir gözleri düz iken diğer göz kayarak değişik bir açıya yönelir. Çocuklarda şaşılık güneşte tek gözünü kapatma, ya da her iki gözü kullanabilmek adına başı öne eğme gibi davranışlarla kendini belli eder. Bunların haricinde süregelen olarak görülen şaşılık bulguları şunlardır:


• Gözlerde sulanma

• Baş ve göz ağrısı

• Çift görme

• Üç ebatlı görme yeteneğinin kaybolması

• Baş ve gözün bir yana çevrilerek bakılması

• Bulanık görme

Şaşılık nedenleri?


Her iki gözün dış kısmına yapışık olarak tespit edilen ve gözün aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket ettirilmesini gerçekleştiren altılı kas gruplarından bir ya da birkaçında meydana gelen kuvvet azalması ya da yükselmesi neticesinde bu kaslar arasında uyumsuzluk bozukluğu oluşur. Bu da şaşılığa yol açan etmenler arasında yer alır. Şaşılığın tanınan diğer amaçları ise şunlardır:


• Genetik yatkınlık

• Serebral palsi (beyin felci) hastalığı

• Down belirtisi ve diğer genetik kromozom bozuklukları

• Çocukluk döneminde geçirilen kaza, travma ve ateşli hastalıklar

• Beyin bütünörleri

• Hidrosefali

• Hipertansiyon

• Diyabet hastalığı
Şaşılık tipleri nelerdir?


Bireyde yol açtığı göz kaymasının çeşidine göre şaşılık; içe kayma, uyumsal içe kayma ve dışa kayma şeklinde üç değişik türe sahiptir. Oluşum sebebine göre ise hastalık asli olarak alttaki türlere ayrılır:


• Doğumsal şaşılık

• Kas felçlerine bağlı şaşılık

• Kırma kusuruna bağlı şaşılık

• Yetişkinlik döneminde görülen şaşılık

• Gizli şaşılık
Şaşılık tespiti nasıl konulur?


Şaşılık tanısı, hastalarda klinik göz muayenesi neticesinde kolaylıkla konulabilir. Ailede şaşılık olayı tespit edilen çocuklarda hastalığın görülme olasılığı daha yüksektir. Genellikle çocukluk döneminde hastalığın erken tespit edilerek tedavi edilmesi, başarı oranını gerektiğince artırır. Bu amaçla çocukların 4 yaşından evvelce bir ya da birkaç kez göz taramasından geçmesi büyük ehemmiyet taşır.
Şaşılık tedavi yöntemleri nelerdir?


Şaşı olmasından şüphelenilen ya da şaşılık tespiti konulmuş olan hastalarda öncelikli olarak tam ve ayrıntılı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene ile şaşılığın türü, oluşum nedeni, göz kaymasının derecesi ve gözde rastgele diğer bir hastalık bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Uygun bireylerde cerrahi operasyon ile şaşılığın düzeltilmesi olası olabilmektedir. Göz kayması bebeklik döneminde ve bilhassa ilk 6 aylık süreçte oluştuysa doktor önerisi tarafında genelde cerrahi operasyonla revizyon prosedürü yapılır ve meydana gelen göz tembelliği tedavi edilir. İlk iki yaş ortamında meydana gelen ve hipermetropiye bağlı olarak meydana gelen göz kaymalarında gözlük tüketimi ve destekleyici göz damlaları ile tedavi denenebilir. Bu halde gözde tembellik oluşumunun durdurulabilmesi adına bir gözün kapatılması da tercih edilebilir.


Şaşılık hastalığında yapılan bütün tedavi yöntemleri, çocukluk döneminde daha yüksek başarı seviyesine sahip olmasından hastalığın erken tespit edilerek tedaviye başlanması çok ehemmiyetlidir. Yapılan göz muayenesi neticesinde hastalığın tespiti eklenilen şahıslarda doğru bir tedavi süreci neticesinde göz kayması bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur. Eğer sizde ya da çocuğunuzda şaşılık hastalığı ya da şüphesi var ise, hemen bir sıhhat kuruluşuna müracaat ederek göz taraması yaptırmalısınız.İlgili Hekimler

Göz Hastalıklarıyla ilgilenen hekimlerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Op. Dr. Mustafa Kemal NAS

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

- Hakkında
Op. Dr. Tarkan TAHTACI

Göz Hastalıkları Uzmanı

- Hakkında